Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.2015.0(1):11-17

Об авторах

Татьяна Григорьевна Бархина
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» РАН
Россия


Людмила Михайловна Михалева
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» РАН
Россия


Валентина Евгеньевна Голованова
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» РАН
Россия


Михаил Юрьевич Гущин
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» РАН
Россия


Валерий Петрович Черников
ФГБУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека» РАН
Россия


Список литературы

1. Nemtsov V.I., Aleksandrova R. A., Magidov M.Ya. Osobennosti bronkhial’noi astmy u bol’nykh s patologiei gastroduodenal’noi zony//Allergologiya.-2009.- № 4.- S. 18-21.

2. Barkhina T.G., Gushchin M.Yu., Gumenyuk S.A. i soavt. Morfofunktsional’nye osobennosti mukotsiliarnoi sistemy dykhatel’nykh putei pri allergicheskom rinite i bronkhial’noi astme// Vestnik Tverskogo GU: Seriya «Biologiya i ekologiya».- 2013.- Vyp. 29.- № 2.- S. 29-40.

3. Barkhina T.G., Mikhaleva L.M., Chernikov V.P. i soavt. Ul’trastrukturnaya patologiya kletok slizistoi obolochki pishchevoda pri bronkhial’noi astme// Morfologicheskie vedomosti.- 2013.- № 1.- S. 15-20.

4. Barkhina T.G., Mikhaleva L.M., Golovanova V.E. i soavt. Submikroskopicheskie izmeneniya kletok slizistoi obolochki dvenadtsatiperstnoi kishki pri bronkhial’noi astme// Morfologicheskie vedomosti.- 2014.- № 2.- S. 6-12.

5. Mikhaleva L.M., Barkhina T.G., Shchegoleva N.N. i soavt. Strukturnye izmeneniya kapillyarov slizistoi obolochki zheludka i 12-ti perstnoi kishki pri bronkhial’noi astme. //Arkhiv Patologii.- 2014.- Tom 76.- № 1.- S. 37-41.

6. Nepomnyashchikh D.L., Lapii G.A., Aidagulova S.V. i soavt./ V kn.: Biopsiya v gastroenterologii: morfogenez obshchepatologichesikh protsessov.-Pod red. Nepomnyashchikh G.I.- M.: «Izdatel’stvo RAMN», 2010.- 433s.

7. Golovanova V.E., Barkhina T.G., Mikhaleva L.M. i soavt. Kletochnye i vnutrikletochnye reaktsii dvenadtsatiperstnoi kishki pri persistiruyushchei bronkhial’noi astme legkoi i srednei stepeni tyazhesti// V kn.: Aktual’nye voprosy morfogeneza v norme i patologii: Sbornik nauchnykh trudov konferentsii.-Moskva, 2012.- S. 33-38.

8. Mikhaleva L.M., Barkhina T.G., Shchegoleva N.N. i soavt. Sravnitel’naya morfologiya slizistoi obolochki zheludka u patsientov s bronkhial’noi astmoi pri ingalyatsionnoi glyukokortikosteroidnoi terapii// Arkhiv patologii.- 2013.- T. 75.- № 2.- S. 9-15.

9. Gushchin M.Yu., Golovanova V.E., Barkhina T.G. i soavt. Sravnitel’naya kharakteristika klinicheskikh i morfologicheskikh aspektov u patsientov razlichnogo vozrasta pri bronkhial’noi astme// Fundamental’nye issledovaniya.- 2011.- № 6.- S. 49-53.

10. Gushchin M.Yu., Golovanova V.E., Barkhina T.G. i soavt. Epidemiologicheskie i kliniko-morfologicheskie aspekty allergicheskogo rinita i bronkhial’noi astmy u patsientov razlichnogo vozrasta// Rossiiskii allergologicheskiizhurnal.- 2011.- № 4.- Vyp. 1.- S. 97-100.

11. Pires G.V., Souza H.S., Elia C.C., Zaltman C. Small bowel of patients with asthma and allergic rhinitis: absence of inflammation despite the presence of major cellular components of allergic inflammation. Allergy Asthma Proc. 2012 Jul-Aug;25(4):253-9.

12. Shirai T., Komiyama A., Hayakawa H. Eosinophil-associated gastrointestinal disorders with asthma: immunohistochemical analyses. Intern Med. 2009;48(15):1315-21.


Рецензия

Для цитирования:


Бархина Т.Г., Михалева Л.М., Голованова В.Е., Гущин М.Ю., Черников В.П. УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ. Морфологические ведомости. 2015;23(1):11-17. https://doi.org/10.20340/mv-mn.2015.0(1):11-17

For citation:


Barkhina T.G., Mikhaleva L.M., Golovanova V.E., Gushchin M.Yu., Chernikov V.P. ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF CELLS OF THE GASTRIC MUCOSA AT ASTHMA. Morphological newsletter. 2015;23(1):11-17. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.2015.0(1):11-17

Просмотров: 205


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)