Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ ДОКСОРУБИЦИНА И НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ДОКСОРУБИЦИНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕВИВАЕМОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.45-48

Об авторах

И. Н. Чаиркин
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


Н. В. Чаиркина
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Россия


О. Н. Дерябина
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Россия


В. Ю. Медвежонков
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Россия


О. В. Калмин
Пензенский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Reshetarova DA. Analiz onkologicheskoj zabolevaemosti naseleniya PFO [Elektronnyj resurs] Sovremennye problemy territorial'nogo razvitiya: elektron. zhurn. 2018;2 ID 39 ISSN:2542-2103.

2. Terasaki T, Iga T, Sugiyama Y, Sawada Y, Hanano M. Nuclear binding as a determinant of tissue distribution of adriamycin, daunomycin, adriamycinol, daunorubicinol and actinomycin D. J Pharmacobiodyn. 1984;7(5):269-277.

3. Matyash MG, Kravchuk TL, Vysockaya VV, Chernov VI, Gol'dberg VE. Inducirovannaya antraciklinami kardiotoksichnost': mekhanizm razvitiya i klinicheskie proyavleniya. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2008;6(30):66-75.

4. Ipatova OM, Zykova MG, Torhovskaya TI, Medvedeva NV, Prozorovskij VN. Vozmozhnosti ispol'zovaniya fosfolipidnoj nanosistemy s glicirrizinovoj kislotoj (Fosfogliv) dlya optimizacii lekarstvennyh preparatov, na primere doksorubicina i budesonida. Biomedicinskaya himiya. 2009;55(2):185-194.

5. Pyataev NA, Shchukin SA, Korovina EYu, Zyrnyaeva NN. Osobennosti tkanevogo raspredeleniya i protivoopuholevoj aktivnosti doksorubicina pri vvedenii v forme kon"yugata s DNK u krys s transplantirovannoj karcinomoj RS-1. Rossijskij bioterapevticheskij zhurnal. 2011;10(2):55-61.

6. Ying XY, Du YZ, Chen WW, Yuan H, Hu FQ. Preparation and characterization of modified lipid nanoparticles for doxorubicin controlled release. Pharmazie. 2008;63(12):878-882.

7. Allen TM, Cullis PR. Liposomal drag delivery system: From concept to clinical applications. Adv Drag Deliv Rev. 2013;65:36-48.

8. Alekseev KV, Alyautdin RN, Blynskaya EV, Kvinh BT. Nanorazmernye sistemy dostavki lekarstvennyh veshchestv. Vestnik novyh medicinskih tekhnologij. 2009;16(2):17-20.

9. Baryshnikov AYu. Nanostrukturirovannye liposomal'nye sistemy kak sredstvo dostavki protivoopuholevyh preparatov. Vestnik RAMN. 2012;3:23-30.

10. Tsyganova NA, Khayrullin RM, Terentyuk GS, et al. Pronitsaemost' pegilirovannykh zolotykh nanochastits cherez gematoplatsentarnyy bar'er krys// Byulleten' eksperimental'noy biologii i meditsiny. 2014;15 (3): 366-369.

11. Sharafutdinova LA, Khismatullina ZR, Daminov MR, Valiullin VV. The study of embryotoxic effect of titanium dioxide nanoparticles on rats. Morfologicheskie Vedomosti -Morphological Newsletter. 2017;25(3):37-42.


Рецензия

Для цитирования:


Чаиркин И.Н., Чаиркина Н.В., Дерябина О.Н., Медвежонков В.Ю., Калмин О.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ ДОКСОРУБИЦИНА И НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ДОКСОРУБИЦИНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕВИВАЕМОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА. Морфологические ведомости. 2018;26(2):45-48. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.45-48

For citation:


Chairkin I.N., Chairkina N.V., Deryabina O.N., Medvezhonkov V.Y., Kalmin O.V. THE COMPARATIVE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE NEPHROTOXICITY OF DOXORUBICIN AND NANOSTRUCTURED DOXORUBICIN IN CONDITIONS OF TRANSPLANTABLE CARCINOGENESIS. Morphological newsletter. 2018;26(2):45-48. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.45-48

Просмотров: 309


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)