Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА «СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА»

https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.49-51

Полный текст:

Аннотация

Анатомическая терминология несет важную смысловую характеристику органов и отдельных частей человеческого тела. Термин в анатомии - слово, имеющее специальное, строго-определенное значение, однозначное. Каждый термин в анатомии человека с точки зрения анатомической номенклатуры должен иметь определенную характеристику, отражающую его однозначность. Однако это не всегда возможно. С этих позиций представляет интерес определение сегмента спинного мозга. Характерной чертой внешней организации спинного мозга является периодичность отхождения симметрично расположенных корешковых нитей в форме задних и передних корешков и отсутствие видимого внешнего деления на сегменты. Авторы предлагают определять сегмент спинного мозга как условно выделяемую часть спинного мозга в форме уплощенного цилиндра (утолщенного диска), включая области с симметрично отходящей парой спинномозговых нервов и половиной межкорешковых расстояний (промежутков), расположенных выше и ниже отхождения корешков.

Об авторах

А. И. Шведавченко
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


В. Н. Николенко
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия


М. В. Оганесян
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


Ф. Ф. Алиева
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Россия


Список литературы

1. Shvedavchenko A.I., Klochkova S.V., Oganesyan M.V., Kudryashova V.A., Rizaeva N.A. Terminologicheskie aspekty v anatomii cheloveka// Anatomiya I gistopatologiya.- 2017.- № 3.- S. 108-110.

2. Efremova T.F. Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo yazyka v 3 tomah.- AST, Astrel', Harvest, Lingua, 2006.- 1168s.

3. Sapin M.R. (pod red.) Anatomiya cheloveka.- M.: Medicina, 1986.- T. 2.- 480s.

4. Sapin M.R., Nikityuk D.B., Nikolenko V.N., Chava S.V. Anatomiya cheloveka 2 t. (pod red. M.R. Sapina).- M.: GEOTAR-Media, 2012.- T. II.- 456s.

5. Voronova N.V., Klimova N.M., Mendzherickij A.M. Anatomiya central'noj nervnoj sistemy: Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov.- M.: Aspekt Press, 2005.- 128s.

6. Mashak A.N., Shklovchik O.V., Aronov E.A., Mordvinov M.YU. Anatomiya central'noj nervnoj sistemy I ee provodyashchie puti: ucheb. posobie.- Novosibirsk: Sibmedizdat NGMU, 2009.- 101s.

7. Gusev E.I., Grechko V.E., Burd G.S. Nervnye bolezni.- M.: Medicina, 1988.- 640s.

8. Skoromec A.A. Topicheskaya diagnostika zabolevanij nervnoj sistemy.- L.: Medicina, 1989.- 320s.

9. Standring S. Gray's Anatomy. 40th edition.- Churchill Livingstone Elsevier, 2008.- 1576p.

10. Lysenkov N.K., Bushkovich V.I., Prives M.G. Uchebnik normal'noj anatomii cheloveka.- L.: Medgiz, 1958.- 784s.

11. Gajvoronskij I.V., Gajvoronskij A.I., Nichiporuk G.I. Funkcional'naya anatomiya nervnoj sistemy: uchebnoe posobie dlya med. vuzov.- Sankt-Petersburg: SpecLit, 2016.- 341s.

12. Burdej G.D. Spinnoj mozg.- Izd. Saratov. univ., 1984.- 236s.

13. Lebedkin S.I. Izmenenie dliny spinnogo mozga I osevogo skeleta v techenie razvitiya u cheloveka i u svin'i// Izv. nauchn. In-ta im. P.F. Lesgafta.- L., 1936.- T. 20, vyp. 1.- S. 13-94.

14. Nikolenko V.N. Mezhkoreshkovye promezhutki spinnogo mozga. Klassifikaciya I topograficheskaya izmenchivost' razmernyh harakteristik // Morfologicheskie vedomosti.- 1997.- № 1(6).- S. 102-103.

15. Nikolenko V.N. Termin, terminologiya, anatomicheskaya nomenklatura// Nauchnye I metodicheskie problem medicinskoj terminologii: Materialy Mezhdunarodnoj uchebno-nauchno-metodicheskoj konferencii zaveduyush chihkafedrami (kursami) latinskogo yazyka I osnov terminologii vysshih medicinskih I farmacevticheskih uchebnyh zavedenij / Pod red. akademika RAEN V.I. Midlenko.- Ul'yanovsk: Vektor-S, 2009.- S. 30-33.


Рецензия

Для цитирования:


Шведавченко А.И., Николенко В.Н., Оганесян М.В., Алиева Ф.Ф. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА «СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА». Морфологические ведомости. 2018;26(2):49-51. https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.49-51

For citation:


Shvedavchenko A.I., Nykolenko V.N., Oganesyan M.V., Alieva F.F. INFORMATIVE ASPECTS OF THE TERM «THE SEGMENT OF THE SPINAL CORD». Morphological newsletter. 2018;26(2):49-51. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.18(26).02.49-51

Просмотров: 202


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)