Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.2018.26(3):14-17

Об авторах

А. Ф. Завалко
Медицинский университет РЕАВИЗ
Россия


Э. Т. Нурмухаметова
Медицинский университет РЕАВИЗ
Россия


Е. В. Антипов
Медицинский университет РЕАВИЗ
Россия


Список литературы

1. Savel'eva G.M., Breusenko V.G., Krasnova I.A., Kapranov S.A. Embolizatsiya matochnykh arteriy pri miome matki kak al'ternativa khirurgicheskomu lecheniyu // Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2005.- № 1.- S. 74-79.

2. Sidorova I.S. Mioma matki (sovremennye aspekty etiologii, patogeneza, klassifikatsii i profilaktiki).- M: MIA, 2003.- S. 5-66.

3. Embolizatsiya matochnykh arteriy/ Pod red. E.Yu. Dobrokhotovoy.- SPb: Eksten Medikal, 2013.- 112s.

4. Spencer EB, Stratil P, Mizones H. Clinical and Periprocedural Pain Management for Uterine Artery Embolization. Semin Intervent Radiol. 2013 Dec;30(4):354-63.

5. Kozlov V.I. Kapillyaroskopiya v klinicheskoy praktike: monografiya.- M.: Prakticheskaya meditsina, 2015.- 232s.

6. Sirotin B.Z., Zhmerenetskiy K.V. Mikrotsirkulyatsiya pri serdechno-sosudistykh zabolevaniyakh.- Khabarovsk, 2008.- 150s.

7. Logina A.V., Supil'nikov A.A., Antipov E.V. Obzor metodov vozdeystviya na mikrotsirkulyatsiyu kozhi// Vestnik Meditsinskogo instituta «REAVIZ».- 2015.- №3(19).- S. 57-61.

8. Logina A.V., Supil'nikov A.A., Antipov E.V., Stolyarov S.A. Vliyanie glikolevoy kisloty na mikrotsirkulyatsiyu krovi v kozhe pri vozrastnykh izmeneniyakh// Vestnik Meditsinskogo instituta «REAVIZ».- 2016.- №3 (23).- S. 106-110.

9. Gurfinkel' Yu.I., Voeykov V.L., Kondakov S.E., Korol' O.A., Kufal' G.A. Ustroystvo dlya avtomaticheskoy registratsii dinamicheskikh kharakteristik protekaniya protsessa (komp'yuternyy kapillyaroskop). Patent RF na izobretenie № 2129266 ot 15.05.98.

10. Gurfinkel' Yu.I., Voeykov V.L., Kondakov S.E., Korol' O.A., Kufal' G.A. Model'nyy eksperiment s dlitel'noy izolyatsiey: problemy i dostizheniya.- M.: Slovo, 2001.- S. 306-313.

11. Kapranov S.A., Dobrokhotova Yu.E., Bobrov B.Yu., Alieva A.A. Postembolizatsionnyy sindrom pri endovaskulyarnom lechenii miomy matki// Mezhdunarodnyy zhurnal interventsionnoy kardioangiologii.- 2005.- № 7.- S. 24.

12. Bruno J, Sterbis K, Flick P et al. Recovery after uterine artery embolization for leiomyomas: a detailed analysis of its duration and severity. J Vasc Interv Radiol. 2004;15(8):801-807.

13. Pron G, Bennett J, Common A, Wall J, Asch M, Sniderman K. Ontario Uterine Fibroid Embolization Collaboration Group. The Ontario Uterine Fibroid Embolization Trial. Part 2. Uterine fibroid reduction and symptom relief after uterine artery embolization for fibroids. Fertil Steril 2003;791:120-127.

14. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet. 1974 Nov 9;2(7889):1127-1131.

15. Ivanova O.V., Soboleva G.N., Karpov Yu.I. Sostoyanie endoteliya pri arterial'noy gipertenzii i drugikh faktorakh riska razvitiya ateroskleroza// Kardiologiya.- 1997.- № 9.- S. 80-83.

16. Logina A. V., Supilnikov A. A., Antipov E. V. review of the methods of influence on the microcirculation of the skin. Bulletin of medical Institute "REAVIZ": rehabilitation, doctor and health. 2015;3 (19):57-61.


Рецензия

Для цитирования:


Завалко А.Ф., Нурмухаметова Э.Т., Антипов Е.В. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ. Морфологические ведомости. 2018;26(3):14-17. https://doi.org/10.20340/mv-mn.2018.26(3):14-17

For citation:


Zavalko A.F., Nurmukhametova E.T., Antipov E.V. THE EVALUATION OF THE MICROCIRCULATORY BLOOD FLOW DURING UTERINE ARTERY EMBOLIZATION BY THE METHOD OF CAPILLAROSCOPY. Morphological newsletter. 2018;26(3):14-17. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.2018.26(3):14-17

Просмотров: 205


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)