Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЫЛОВИДНО-ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЩЕЛИ ЧЕРЕПА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

https://doi.org/10.20340/mv-mn.17(25).02.13

Полный текст:

Аннотация

Работа посвящена изучению сравнительной характеристики крыловидно-верхнечелюстной щели черепа взрослых людей. В ходе исследования использовались краниометрический и фотометрический методы исследования. В результате исследования установлено, что у мужчин I периода зрелого возраста высота крыловидно-верхнечелюстной щели с левой стороны черепа больше, чем у женщин в этом же возрасте. Сравнительный анализ ширины крыловидноверхнечелюстной щели у взрослых показал достоверное преобладание этого размера на обеих сторонах черепа у мужчин I и II зрелого возраста, а также в старческой возрастной группе по сравнению с указанным размером на женских черепах тех же возрастных периодов. Также выявлены билатеральные и возрастные различия крыловидно-верхнечелюстной щели.

Об авторах

В. Б. Шадлинский
Азербайджанский медицинский университет
Россия


А. Б. Исаев
Азербайджанский медицинский университет
Россия


К. Д. Гулиева
Азербайджанский медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Gajvoronskij I.V., Zaburchik E.P., Doronina G.A. Analiz haraktera vzaimosvjazej razmerov vnutrennego osnovanija cherepa. V kn.: Biomedicinskie i biosocial'nye problemy integrativnoj antropologii.- SPb.: Izd-vo SPbGMU, 1999.- Vyp. 1(3).- S. 70-73.

2. Zajchenko A.A., Speranskij V.S., Aleshkina O.Ju. i dr. Morfometricheskaja harakteristika krylovidno-verhnecheljustnoj shheli. V kn.: Aktual'nye voprosy sovremennoj nevrologii. Materialy nauchnoj konferencii.- Saratov: 1997.- S. 120-121.

3. Zajchenko A.A. Tipy konstrukcionnoj ustojchivosti mozgovogo cherepa cheloveka. Makro- i mikromorfologija. Saratov: 2005.- S. 25-30.

4. Nikolenko V.N., Muzurova L. V., Sal'nikov VN. Izmenchivost' nekotoryh parametrovkostnogo neba v vozrastnom aspekte i v svjazi s formoj cherepa. Vestnik problem bjologii i mediciny. 2003;3:30-31.

5. Speranskij B.C., Zajchenko A.A., Anisimova E.A. Sostojanie i perspektivy medicinskoj kraniologii. Makro- i mikromorfologija: Mezhvuzovskijsb. nauch. trudov.-Saratov: 1999.- Vyp. 4.- S. 81-85.

6. Anikin Ju.M., Kolesnikov L.L., Cybul'kin A.G. Individual'nye i vozrastnye razlichija v stroenii krylovidno-nebnoj jamki cherepa cheloveka. V kn.: Materialy nauchnoj konferencii «Problemy sovremennoj kraniologii».-S-Pb, 1993.- S. 16-17.

7. Gafarova R.A. Morfologicheskie i topografo-anatomicheskie osobennosti krylonebnogo uzla v razlichnye vozrastnye periody. Avtoref. diss.. kand. med. nauk.- Baku, 2002.- 22s.

8. Polkokova I.A. Morfologija krylovidno-verhnecheljustnoj shcheli pri razlichnoj forme cherepa u vzroslyh ljudej. Avtoref. diss.. kand. med. nauk.- Saratov, 2009.- 22s.

9. Petrov B.A. Vozrastnye i individual'ny osobennosti kostno-myshechnyh struktur glubokoj oblasti lica i ih ispol'zovanie v stomatologii. Avtoref. diss. kand. med. nauk.- Moskva, 2009.- 25 s.

10. Shadlinskij V.B. K anatomii krylonyobnogo uzla. V kn.: Fundamental'nye i prikladnye aspekty sovremennoj morfologii. Mat. jubil. nauch. konf, posvjashh. 100-letiju kaf. norm, anatomii SPBGMU im. I.P. Pavlova.- 1997.- Tom 2.- S. 147-150.

11. Alfieri A, Jho HD, Schettino R, Tschabitscher M. Endoscopic endonasal approach to the pterygopalatine fossa: anatomic study. Neurosurgery. 2003;52(2):374-380.

12. Flynn TR, Shadaba A. Management of posterior epistaxis endoscopic clothing of the sphenopalatine artery. J Otolaryngol. 2000;25:374-377.

13. Aleshkina O.Ju. Disimmmetrija krylovidno-verhnecheljustnoj shcheli//Morfologija.- 1996.- № 2.- S. 29.

14. Ferre JC, Helary J, Luminean J, Legoux R. A study of the structure of the mandible hased on modern engineering methods. Anat. clin. 1982;4:197-204.

15. Alekseev V.P., Debec G.F. Kraniometrija: Metodika antropologicheskih issledovanij. Moskva: Nauka, 1964.- 128s.

16. Martin R. Kraniometrische Technik: A Kraniologie. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. 1928;2:579-991.

17. Rabuhina N.A., Kun'ko V.I., Rassadin A.M. i dr. Rentgenologicheskie pokazateli krylovidno-nebnoj jamki u bol'nyh s deformacijami cheljustej//Stomatologija.- 1993.- № 2.- S. 46-49.

18. Apinhasmit W, Methathratip D, Ploytubtim S et al. Anatomical study of the maxillary artery at the pterigomaxillary fissure in a Thai population: its relationship to maxillary osteotomy. J. Med. Assoc. Thai. 2004;87(10):1212-1227.


Рецензия

Для цитирования:


Шадлинский В.Б., Исаев А.Б., Гулиева К.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЫЛОВИДНО-ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЩЕЛИ ЧЕРЕПА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ. Морфологические ведомости. 2017;25(2):63-65. https://doi.org/10.20340/mv-mn.17(25).02.13

For citation:


Shadlinsky V.B., Isayev A.B., Guliyeva K.D. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAMETERS OF THE PTERYGOMAXILLARY FISSURE OF THE SKULL OF ADULTS. Morphological newsletter. 2017;25(2):63-65. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.17(25).02.13

Просмотров: 222


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)