Preview

Морфологические ведомости

Расширенный поиск

Морфологическая характеристика разных отделов эндоскопически неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки у здоровых лиц

https://doi.org/10.20340/mv-mn.2014.0(2):70-79

Полный текст:

Аннотация

Изучены 24 биоптата слизистой оболочки (СО) 12-типерстной, тощей - у связки Трейца и на 30 см дистальнее ее, подвздошной кишки 6 пациентов с эпителиально-копчиковой кистой толстой кишки и эндоскопически неизмененной тонкой кишки. Оценку СО названных отделов тонкой кишки проводили по 36 морфометрическим параметрам. Слизистая оболочка 12-типерстной кишки, как известно, морфологически отличается от СО других отделов тонкой кишки наличием в ней подслизистых желез; слизистая оболочка тощей кишки у связки Трейца и дистальнее ее на 30 см отличаются морфометрически по 8,3% учитываемых параметров; морфометрическое исследование СО тощей и подвздошной кишок выявило различия по 38,9% и 50,0% параметрам, которые следует учитывать при оценке воспалительных изменений, развившихся в них при патологических процессах.

Об авторах

И. Т. Щербаков
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт микробиологии и биотехнологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора
Россия


Н. И. Леонтьева
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт микробиологии и биотехнологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора
Россия


Э. Г. Щербакова
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ
Россия


Б. Н. Хренников
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт микробиологии и биотехнологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора
Россия


Список литературы

1. Аruin, L.I. Morfologicheskaya diagnostika boleznej zheludka i kishechnika / L.I. Аruin, L.L. Kapuller, V.А. Isakov. - M.: Izd-vo Triada-KH, 1998. - S. 301-342.

2. Bykov, V.L. CHastnaya gistologiya cheloveka (kratkij obzornyj kurs). 2-e izd. / V.L. Bykov - SPb.: Izd-vo SOTIS, 1999.

3. Keshav, S. Naglyadnaya gastroehnterologiya: Ucheb. posob. / S. Keshav // Per. s angl. S.V.Demicheva; pod red. V.T.Ivashkina. - M.: Izd - vo GEOTАR R_Media, 2005. - 136 s.

4. Gastroehnterologiya i gepatologiya: diagnostika i lechenie: rukovodstvo dlya vrachej/pod red. А.V.Kalinina, А.F.Loginova, А.I.KHazanova.- 2-e izd. pererab.i dop.- M.: Izd - vo MEDpress- inform., 2011. - S. 202 - 229.

5. KHenderson, Dzh. M. Patofiziologiya organov pishhevareniya / Dzh. M. KHenderson // Per. s angl.- M.: Izd - vo BINOM, 3-e izd. ispr.-2010. - S. 79 - 159.

6. Rojtberg, G.E. Vnutrennie b-ni. Sistema organov pishhevareniya: Uchebn. posobie / G.E. Rojtberg, А.V. Strutynskij.- M.: MED press-inform., 2007. - S. 289 - 458.

7. Pal’tsev, M.А. Patologicheskaya anatomiya. Uchebnik v 2-kh t. T.2, ch. 1./ M.А. Pal’tsev, N.M.Аnichkov - M.: Izd - vo Meditsina, 2001. - S. 562 - 622.

8. CHernin, V.V. Bolezni pishhevoda, zheludka i dvenadtsatiperstnoj kishki: Rukovodstvo dlya vrachej / V.V. CHernin - M.: Izd - vo OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo», 2010. - S.21 - 27.

9. TSimmerman, YA.S. Gastroehnterologiya: rukovodstvo /YA.S. TSimmerman. - M.: Izd - vo GOEHTАR - Media, 2012. - S. 548 - 594.

10. Kalinina, E.YU. TSeliakiya u vzroslykh: gistologicheskie i morfometricheskie dannye / E.YU. Kalinina // Аrkh. pat. - 2005. - T.67, № 2. - S. 33 - 38.

11. Lysikov, YU.А. Morfologicheskie standarty slizistoj obolochki zheludka i tonkoj kishki u detej / YU.А.Lysikov // Institut Pitaniya RАMN Gruppa alimentarnoj patologii. - 2009. - S. 1-4.

12. Kamilova, А.T. TSeliakiya u detej uzbekskoj populyatsii: gistologicheskie i morfometricheskie dannye / А.T. Kamilova // Pediatriya. ZHur. im. G.N.Speranskogo. - 2010. - T. 89. - № 2. - S. 54 - 59.

13. Krasnovskij, А.L. TSeliakiya: obzor literatury i sluchaj iz praktiki / А.L. Krasnovskij // Ros. med. zhur-nal. - 2011. - № 7. - S. 31 - 42.

14. Vorob’eva, N.N. Novye podkhody k morfologicheskoj diagnostike glyutenchuvstvitel’noj tseliakii / N.N. Vorob’eva // Ter. arkhiv. - 2012. - T.84. - № 2. - S. 21 - 25.


Рецензия

Для цитирования:


Щербаков И.Т., Леонтьева Н.И., Щербакова Э.Г., Хренников Б.Н. Морфологическая характеристика разных отделов эндоскопически неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки у здоровых лиц. Морфологические ведомости. 2014;22(2):70-79. https://doi.org/10.20340/mv-mn.2014.0(2):70-79

For citation:


Shcherbakov I.T., Leontieva N.I., Shcherbakova E.G., Khrennikov B.N. Morphological characteristics of different parts of endoscopically intact mucosa of the small intestine of healthy individuals. Morphological newsletter. 2014;22(2):70-79. (In Russ.) https://doi.org/10.20340/mv-mn.2014.0(2):70-79

Просмотров: 118


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1812-3171 (Print)
ISSN 2686-8741 (Online)